Gạch tàu 30×30 giá bao nhiêu

Liên hệ

  • GẠCH TÀU THƯỜNG SỬ DỤNG CHỐNG NÓNG HOẶC LÓT NGOÀI SÂN HÀNH LANG
  • ĐƠN GIÁ TÍNH THEO VIÊN 1 BÓ 6 VIÊN
  • GẠCH CÓ KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT VÀ HÚT NƯỚC TỐT